Blog

Co się dzieje podczas spawania?

Co się dzieje podczas spawania?

Czym jest spawanie?

Co mają wspólnego ze sobą: obniżona koncentracja, wrzody i objawy grypy? Wszystkie te symptomy, jak i wiele innych mogą być spowodowane nadmierną ekspozycją na dymy spawalnicze.

Potencjalny natychmiastowy wpływ określonych dymów spawalniczych na zdrowie:

  • podrażnienie oczu, nosa i gardła
  • zawroty głowy
  • nudności
  • bóle głowy
  • gorączka dymów metali, która częściej pojawia się po okresie przerwy od pracy (w weekend, wakacje itp.)

Potencjalne długoterminowe zdrowotne skutki uboczne spowodowane oddziaływaniem określonych dymów spawalniczych:

  • zaburzenia pracy płuc, m.in. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylica płuc i inne zwłóknieniowe zmiany w płucach (beryloza, płuco kobaltowe) i rak płuc.
  • Rak krtani i przewodu moczowego.
  • Określone dymy mogą powodować wrzody żołądka, uszkodzenie nerek i systemu nerwowego.

Kiedy standardowa ochrona nie wystarczy

Podane dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy (Najwyższe dopuszczalne stężenie NDS) są zgodne z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w danym kraju. Zgodnie z przepisami w wielu krajach
pracownicy mogą wdychać 11 gram tlenku cynku na rok. Jak jest to możliwe?

11 gram cząstek emitowanych do środowiska podczas spawania

Przykład: praca w środowisku z NDS dla tlenku cynku wynoszącym 5 mg/m sprawi, że pełnoetatowy spawacz będzie wdychał 11 gram cynku każdego roku

TH2

Systemy dróg oddechowych klasy TH2 mają Nominalny Wskaźnik Ochrony na poziomie 50, co oznacza, że jeśli system filtrujący jest odpowiednio stosowany, ekspozycja użytkownika powinna być ograniczona do 1/50, czyli w tym przypadku do ok. 0,22 mg (obszar powyżej fioletowej linii)

TH3

Systemy dróg oddechowych klasy TH3 mają Nominalny Wskaźnik Ochrony na poziomie 500, co oznacza, że jeśli system filtrujący jest odpowiednio stosowany, ekspozycja użytkownika powinna być ograniczona do 1/500, czyli w tym przypadku do ok. 0,022 mg (zbyt mała wartość, by pokazać ją na zdjęciu). Coraz więcej krajów wprowadza normę TH3 jako standard obowiązujący dla sprzętu ochrony dróg oddechowych dla spawaczy.