Elektroda węglowa stosowana jest w procesie elektropowietrznego żłobienia oraz cięcia. Polega ona na nadtopieniu łukiem elektrycznym obrabianych przedmiotów przy jednoczesnym usunięciu stopionego materiału za pomocą sprężonego powietrza. Zaletą zastosowania elektrod węglowych jest wyeliminowanie takich procesów obróbki: dłutowanie, szlifowanie, żłobienie czy też cięcie palnikiem.

Efektem stosowania węglowych elektrod jest:

  • prostota operacji
  • duża wydajność procesu
  • zmniejszona uciążliwość pracy
  • ekonomia procesu


Procesy, w których elektrody węglowe mają największe zastosowanie, to:

  • spawanie stali, żeliwa i metali nieżelaznych
  • łukowe cięcie i żłobienie
  • usuwanie starych spoin, obróbka wykończeniowa spoin
  • czyszczenie i naprawa odlewów z żeliwa i metali nieżelaznych
  • cięcie metali pod wodą

Wyświetlanie jednego wyniku