Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach i celach, w jakich je przetwarzamy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administrator

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest FHU Complex mieszcząca się przy ul. Unii Europejskiej 1 w Oświęcimiu. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 • Nasz NIP to 549-143-68-14.
 • Możesz skontaktować się z nami:

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

 • „Sklep” – sklep internetowy pod adresem www.spawanie.com,
 • „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;
 • „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;
 • „Social media” – portal społecznościowy Facebook, w których mamy nasz profil.

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

 • Wszystkie dane osobowe, które podasz w Sklepie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania ze Sklepu, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 • Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Sklepu.
 • Zwracamy uwagę, że zagrożeniami związanymi z korzystaniem ze Sklepu są: złośliwe oprogramowanie (ang. malware), programy szpiegujące (ang. spyware), wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phising), działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 • Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo sprzeciwu

 • W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

§ 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Jakie masz prawa?Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas;
  • podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie.

§ 9. Rejestracja konta w Sklepie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania umowy o założenie konta w Sklepie.
  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Sklepu.
  • Marketingowym polegającym na:
   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
   • dopasowywaniu Sklepu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Sklepie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Sklepie.
   • analizie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega w szczególności na weryfikacji, czy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą lub dokonałeś ponownego zakupu w Sklepie.
 • Jakie masz prawa?Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta w Sklepie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres email, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań kierowanych do Ciebie komunikatów reklamowych oraz treści wyświetlanych Ci w Sklepie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • operatorom płatności elektronicznych – których listę zawarto w zakładce Sklepu „Formy płatności”,
  • firmom przewozowym i kurierskim,
  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,
  • podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Sklepu,
  • bankom udzielającym kredytów konsumenckich – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,
  • leasingodawcom – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia finansowania poprzez leasing,
  • podmiotom dostarczającym narzędzia do wyświetlania reklam oraz analizy skuteczności naszych działań reklamowych, a w szczególności spółkom należącym do grupy Google.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:
  • trwania umowy o założenie konta w Sklepie, a także umów zawartych za pośrednictwem owego konta (w tym umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług itd.) oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy owe umowy prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;
  • trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;
  • odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 10. Realizacja zamówienia bez zakładania konta w Sklepie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Sklepu.
  • Marketingowym polegającym na:
   • przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;
   • dopasowywaniu Sklepu, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Sklepie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;
   • zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Sklepie.
   • analizie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, co polega w szczególności na weryfikacji, czy wszedłeś w interakcję z wyświetloną Ci reklamą lub dokonałeś ponownego zakupu w Sklepie.
 • Jakie masz prawa?Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zrealizować zamówienia za pośrednictwem Sklepu, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu polegającego na dopasowywaniu do Twoich zainteresowań kierowanych do Ciebie komunikatów reklamowych oraz treści wyświetlanych Ci w Sklepie. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest także badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań reklamowych, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • operatorom płatności elektronicznych – których listę zawarto w zakładce Sklepu „Formy płatności”,
  • firmom przewozowym i kurierskim,
  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas,
  • podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi Sklepu,
  • bankom udzielającym kredytów konsumenckich – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,
  • leasingodawcom – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia finansowania poprzez leasing,
  • podmiotom dostarczającym narzędzia do wyświetlania reklam oraz analizy skuteczności naszych działań reklamowych, a w szczególności spółkom należącym do grupy Google
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:
  • trwania umowy zawartej w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;
  • trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;
  • odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 11. Wystawianie opinii dotyczących Sklepu w serwisie Google, lub opinii dotyczących zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.
 • Jakie masz prawa? Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane? Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? Poprawa jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas;
  • podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Sklepu;
  • podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:
  1. publikacji Twojej opinii o sklepie lub produkcie

  albo

  1. do momentu wyrażenia przez Ciebie zasadnego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie.
 • Opinie, które oznaczone są jako „zweryfikowane”, „potwierdzone zakupem” lub innym, podobnym zwrotem – publikowane są przez klientów, którzy faktycznie nabyli dany produkt za pośrednictwem Sklepu. Stosowna procedura zakłada, że:
  • klient, który zamówił i odebrał produkt, po pewnym czasie otrzymuje od Administratora za pomocą poczty elektronicznej ankietę – przy pomocy której może wyrazić swoją subiektywną opinię o przedmiotowym produkcie.
 • Obecnie Sklep umożliwia dodawanie wyłącznie opinii zweryfikowanych. Nie mniej, w ramach Sklepu dostępne są też opinie dodane przed wprowadzeniem procedur, o których mowa w punkcie poprzedzającym. Takie opinie oznaczone są jako „nieweryfikowane” – lub też innym, podobnym zwrotem.

§ 12. Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Sklepie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań.
 • Jakie masz prawa?Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  • Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.
 • Komu przekażemy Twoje dane?
  • Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów;
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Sklepu lub danych osobowych dla nas;
  • podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną Sklepu.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. prowadzenia działań marketingowych przez nas

  albo

  1. do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych

  albo

  1. odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie.

III. NASZ PROFIL W SOCIAL MEDIA

§ 13. Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;
  • udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;
 • Jakie masz prawa?Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 • Czy musisz podawać nam swoje dane?Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 • Komu przekażemy Twoje dane?Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz Twitter Inc.
 • Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Przez czas:
  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

IV. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

§ 14. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 • W Sklepie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Sklepie i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.
 • Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, w tym utrzymania Twojej sesji,
  • konfiguracji Sklepu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:
   • dostosowanie zawartości stron internetowych Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści;
  • marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w SKlepie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Sklepie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na sklepie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś w naszym Sklepie;
  • uwierzytelniania Twojej osoby w sklepie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach Sklepu;
  • analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
 • W przypadkach opisanych w punktach b-g powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  • ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędności dla wykonania umowy, czyli art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Sklepie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Sklepie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;
  • Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  • pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
  • będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych; dane przetwarzane w celu wykonania umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do jej wykonania i wykazania, że zrobiliśmy to prawidłowo, czyli czas odpowiadający okresom przedawnienia roszczeń,
  • mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA; w każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami;
  • udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w Sklepie, w tym oglądanych towarów. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania umowy podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić nam wykonanie umowy.
 • W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a oraz d powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 15. Rodzaje plików cookies

W  Sklepie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 • stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 • zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Sklepie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w § 18.

§ 16. Jak usunąć pliki cookies

§ 17. Jak zablokować pliki cookies

§ 18. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Sklepu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Sklepu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Sklepie.

§ 19. Zewnętrzne pliki cookies

 • Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 • Korzystamy z usług:
  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
   w celu analityki ruchu w Sklepie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Sklepie.
  • Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
   w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Sklepu.
  • Pixel FB [administrator cookies: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia].
 • Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2 lit a. powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 • W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA. W każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych, które przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tym celu skontaktuj się z nami.