Blog

Jeszcze lepsze zarządzanie procesem spawania

Jeszcze lepsze zarządzanie procesem spawania

CAŁKOWITA KONTROLA NAD CIĘCIEM, SPAWANIEM I WYKORZYSTANIEM GAZU Z POZIOMU JEDNEJ PLATFORMY.

ESAB Digital Solutions to pakiet usług cyfrowych, które przenoszą proces wytwarzania w XXI wiek — a nawet dalej. Wykorzystując gromadzone dane, zyskasz możliwość monitorowania urządzeń, sprawnego sporządzania dokumentacji, kontrolowania jakości i podniesienia wydajności na niespotykany dotychczas poziom.

OLBRZYMIA POPRAWA RENTOWNOŚCI

 • Maksymalizacja wydajności — śledzenie wydajności, przestojów i obciążenia na wszystkich etapach procesu wytwarzania na podstawie zbieranych danych.
 • Zapewnienie stałej jakości — monitorowanie i walidacja jakości spoin w czasie rzeczywistym pozwala oszczędzać pieniądze i uniknąć niepotrzebnych przeróbek.
 • Śledzenie zużycia — automatyczne monitorowanie i rejestrowanie zasobów to sposób na optymalizację korzystania z urządzeń, części zamiennych i blach.
 • Bezproblemowa komunikacja — mamy najlepszy w swojej klasie bezpieczny interfejs użytkownika oparty na platformach IoT Microsoft Azure i PTC, który z łatwością integruje się z istniejącymi maszynami, jest w 100% skalowalny i umożliwia dostęp z dowolnego miejsca online.
 • Niższe koszty dokumentacji — dzięki automatycznemu zbieraniu danych i dokumentowaniu w czasie rzeczywistym będziesz krócej analizował swoje raporty.
 • Unikanie przestojów — dostęp do informacji w czasie rzeczywistym umożliwia wyznaczanie optymalnych terminów przeglądów oraz natychmiastowe wykrywanie problemów z urządzeniami i usuwanie ich.

OPROGRAMOWANIE CAD/CAM DO ROZMIESZCZANIA COLUMBUS.

Rozbudowane oprogramowanie do programowania i rozmieszczania, które pozwala zoptymalizować wykorzystanie blach, zwiększyć wydajność i usprawnić elementów poszczególne etapy pracy.

NOWA, PRZEŁOMOWA WERSJA.

Columbus 1.7 zawiera wiele nowych funkcji i zmian, które ułatwiają i usprawniają programowanie, w tym m.in. n Całkowicie zautomatyzowane rozmieszczanie zleceń wsadowych pomiędzy wieloma maszynami — mogą być wywoływane ręcznie lub zgodnie z harmonogramem

 • Automatyczne wykrywanie elementów, które mogą się przechylić, aby zapobiec kolizjom z uchwytem
 • Obliczenia danych produkcyjnych na podstawie danych narzędzia i technologii procesu
 • Ułatwienia obsługi zainspirowane opiniami klientów

OPROGRAMOWANIE DO CIĘCIA CUTCLOUD

Najlepsza platforma oprogramowania do cięcia, która umożliwia rejestrowanie, mierzenie i kontrolowanie czynności cięcia za pomocą monitorowania danych w czasie rzeczywistym.

NAJLEPSZY SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĘCIEM OPARTY NA CHMURZE POZWALA NA RADYKALNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI.

Oparte na chmurze raporty CutCloud zawierają informacje z ostatniej chwili, które wskazują na problemy dotyczące produkcji i jakości, pozwalając osiągnąć maksymalną jakość i wydajność cięcia — wszystko przy użyciu minimalnych zasobów obliczeniowych i bez konieczności ciągłego korzystania z obsługi lub serwisu. To oprogramowanie łatwo jest zainstalować, posługiwać się nim i serwisować je. Dostęp do bieżących informacji z CutCloud można uzyskać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

 • Zaawansowane raportowanie produkcji i jakości
 • Szybkie i niezawodne rejestrowanie i przesyłanie danych
 • Indywidualne oprogramowanie do automatyzacji etapów pracy
 • Konfigurowalne raporty i skalowalna funkcjonalność
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym

OPROGRAMOWANIE DO SPAWANIA WELDCLOUD JESZCZE LEPSZE ZARZĄDZANIE PROCESEM SPAWANIA.

WeldCloud to bezpieczna, solidna i skalowana platforma analizowania danych spawania, która wskazuje sposoby na stałe doskonalenie procesu spawania, wnikliwie obserwując najważniejsze parametry każdego wytwarzanego złącza spawanego.

 • Usprawnienie zarządzania zasobami spawalniczymi
 • Dokumentowanie całego procesu spawania
 • Śledzenie jakości spawania w czasie zbliżonym do

APLIKACJA MOBILNA.

Aplikacja mobilna na urządzenia Android umożliwia skanowanie kodów kreskowych drutów, gazów, numerów części i identyfikatorów operatora, wzbogacając zasób danych dotychczasowych sesji spawania. Umożliwia to klasyfikowanie wydajności zależnie od części, typu spoiny, operatora lub materiału spawalniczego.

WELDCLOUD UNIVERSAL CONNECTOR
WeldCloud to bezpieczna, solidna i skalowana platforma analizowania danych spawania, która wskazuje sposoby na stałe doskonalenie procesu spawania, wnikliwie obserwując najważniejsze parametry każdego wytwarzanego złącza spawanego.

 • Usprawnienie zarządzania zasobami spawalniczymi
 • Dokumentowanie całego procesu spawania
 • Śledzenie jakości spawania w czasie zbliżonym do

APLIKACJA MOBILNA.

Do systemu WeldCloud można podłączyć urządzenie spawalnicze dowolnej marki, aby widzieć wszystkie dane spawania w jednym miejscu oraz móc zwiększyć wydajność pracy i usprawnić tworzenie dokumentacji.

ZALETY WELDCLOUD UNIVERSAL CONNECTOR.

 • Łatwość podłączenia — WeldCloud Universal Connector umożliwia równoległe podłączenie do źródła prądu spawania bez konieczności zmiany konfiguracji istniejącego systemu.
 • Łatwość konfigurowania — skonfigurowanie Universal Connector i połączenie go z serwerem WeldCloud wymaga jedynie użycia aplikacji mobilnej na urządzenia Android.
 • Łatwość obsługi — Universal Connector wysyła dane do serwera WeldCloud, udostępniając ten sam zgrabny interfejs do przeglądania danych.

MONITOROWANIE I WALIDACJA JAKOŚCI SPOINY

WeldQAS, WeldScanner i WeldScanner Validator to niezwykle przydatne rozwiązania, które pozwalają z łatwością kategoryzować spoiny, wysyłać o nich raporty i dokonywać walidacji spoin w czasie rzeczywistym.

OPROGRAMOWANIE DO SPAWANIA WELDQAS

WeldQAS umożliwia przewidywanie kategorii spoiny w momencie jej tworzenia za pomocą analizy jakości spoin w czasie rzeczywistym. Ten dodatkowy poziom zapewnienia jakości przyczynia się do obniżania kosztów na wszystkich etapach procesu produkcyjnego dzięki natychmiastowemu sygnalizowaniu błędów i zapobieganiu kosztownym przeróbkom.